Privacyverklaring Lady M BVBA


Lady M BVBA verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid kunt u terecht bij Damienne Goukens op lady_m@telenet.be

Welke informatie wordt bijgehouden?

Bij afgifte van volle klantenkaart worden naam, voornaam, adres, eventueel maat, laatste datum volle klantenkaart en indien gewenst e-mail adres bijgehouden.

Waarom willen we jouw informatie gebruiken?

Om je via e-mail enkele keren per jaar op de hoogte te brengen van een actieperiode of nieuw product.

Wat doen we met jouw informatie?

Jouw gegevens worden niet gedeeld met derden. Voor het versturen van onze mails maken wij gebruik van een ‘marketing automation platform’ zij voorzien ook de nodige technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Raadpleeg je via onze website ladym.be, de website van onze leveranciers dan geldt op dat ogenblik het privacybeleid van deze leverancier.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens op de klantenkaarten worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen m.b.t. de boekhouding. De persoonsgegevens bekomen aan de hand van deze klantenkaarten zullen voor een termijn van 5 jaar bewaard worden na datum van de laatste afgerekende klantenkaart.

Hoe trek je jouw toestemming in?

Je kunt je steeds afmelden via de ‘afmelden’-link onderaan toekomstige e-mails of gewoon op vraag via e-mail naar lady_m@telenet.be

Klacht

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be)